ผู้บริหาร

นางสาวไพเราะ ศรีทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/12/2019
ปรับปรุง 25/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 94546
Page Views 123025
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
3 โรงเรียนนิคมวิทยา นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
5 โรงเรียนวัดชากผักกูด นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 พนานิคม นิคมพัฒนา
8 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 พนานิคม นิคมพัฒนา
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 พนานิคม นิคมพัฒนา 038017484
10 โรงเรียนบ้านหนองระกำ พนานิคม นิคมพัฒนา
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 3 มะขามคู่ นิคมพัฒนา
12 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 มะขามคู่ นิคมพัฒนา
13 โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า นิคมพัฒนา 038636698
14 โรงเรียนวัดกระเฉท มาบข่า นิคมพัฒนา
15 โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ชากบก บ้านค่าย
16 โรงเรียนวัดชากกอไผ่ ชากบก บ้านค่าย
17 โรงเรียนบ้านเขาลอย ชากบก บ้านค่าย
18 โรงเรียนวัดห้วงหิน ชากบก บ้านค่าย (038) 646559
19 โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตาขัน บ้านค่าย
20 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ตาขัน บ้านค่าย
21 โรงเรียนวัดตาขัน ตาขัน บ้านค่าย
22 โรงเรียนวัดบ้านเก่า ตาขัน บ้านค่าย
23 โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง บางบุตร บ้านค่าย
24 โรงเรียนวัดหนองพะวา บางบุตร บ้านค่าย 038032636
25 โรงเรียนวัดหวายกรอง บางบุตร บ้านค่าย
26 โรงเรียนบ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย
27 โรงเรียนบ้านชากมะหาด บางบุตร บ้านค่าย 0882095354
28 โรงเรียนบ้านหลังเขา บางบุตร บ้านค่าย
29 โรงเรียนวัดบ้านค่าย บ้านค่าย บ้านค่าย (038) 642687
30 โรงเรียนเวชประสิทธิ์วิทยา บ้านค่าย บ้านค่าย
31 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม บ้านค่าย บ้านค่าย
32 โรงเรียนวัดเกาะ หนองตะพาน บ้านค่าย
33 โรงเรียนบ้านหนองสะพาน หนองตะพาน บ้านค่าย 038-010055 , 08-1577-3828
34 โรงเรียนวัดปทุมาวาส หนองบัว บ้านค่าย 038961070
35 โรงเรียนบ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย
36 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย หนองบัว บ้านค่าย
37 โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ หนองบัว บ้านค่าย
38 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ หนองบัว บ้านค่าย 038033243
39 โรงเรียนวัดหนองกรับ หนองบัว บ้านค่าย
40 โรงเรียนบ้านท่าเสา หนองบัว บ้านค่าย 0-3801-0056,0-3803-3040
41 โรงเรียนบ้านหนองละลอก หนองละลอก บ้านค่าย
42 โรงเรียนวัดไร่ หนองละลอก บ้านค่าย
43 โรงเรียนบ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย 0-3889-2277
44 โรงเรียนวัดหนองกระบอก หนองละลอก บ้านค่าย
45 โรงเรียนบ้านค่าย หนองละลอก บ้านค่าย
46 โรงเรียนวัดดอนจันทน์ หนองละลอก บ้านค่าย
47 โรงเรียนบ้านตีนเนิน หนองละลอก บ้านค่าย
48 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก บ้านฉาง บ้านฉาง
49 โรงเรียนอนุบาลชุมชนพัฒนา บ้านฉาง บ้านฉาง
50 โรงเรียนบ้านพยูน บ้านฉาง บ้านฉาง
51 โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง
52 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง บ้านฉาง บ้านฉาง
53 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด บ้านฉาง บ้านฉาง
54 โรงเรียนอุดมวิทยากูล บ้านฉาง บ้านฉาง
55 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา บ้านฉาง บ้านฉาง
56 โรงเรียนวัดพลา พลา บ้านฉาง
57 โรงเรียนบ้านคลองทราย พลา บ้านฉาง
58 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม พลา บ้านฉาง
59 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน สำนักท้อน บ้านฉาง
60 โรงเรียนวัดชากหมาก สำนักท้อน บ้านฉาง
61 โรงเรียนพัฒนเวช สำนักท้อน บ้านฉาง
62 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สำนักท้อน บ้านฉาง
63 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม สำนักท้อน บ้านฉาง
64 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สำนักท้อน บ้านฉาง
65 โรงเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักท้อน บ้านฉาง 038030511
66 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ สำนักท้อน บ้านฉาง
67 โรงเรียนสัจจศึกษา สำนักท้อน บ้านฉาง
68 โรงเรียนบ้านหนองบอน ตาสิทธิ์ ปลวกแดง
69 โรงเรียนบ้านคลองกรำ ตาสิทธิ์ ปลวกแดง
70 โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ตาสิทธิ์ ปลวกแดง
71 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ปลวกแดง ปลวกแดง
72 โรงเรียนอรวินวิทยา ปลวกแดง ปลวกแดง
73 โรงเรียนบ้านปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง
74 โรงเรียนมัธยมพิริยวิทยา ปลวกแดง ปลวกแดง
75 โรงเรียนบ้านมาบเตย มาบยางพร ปลวกแดง 038-659180
76 โรงเรียนบ้านสะพานสี่ มาบยางพร ปลวกแดง 038891449
77 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ มาบยางพร ปลวกแดง
78 โรงเรียนบ้านมาบยางพร มาบยางพร ปลวกแดง 0-3801-0012
79 โรงเรียนบ้านปากแพรก ละหาร ปลวกแดง
80 โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ละหาร ปลวกแดง
81 โรงเรียนบ้านหนองไร่ หนองไร่ ปลวกแดง
82 โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง หนองไร่ ปลวกแดง
83 โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง หนองไร่ ปลวกแดง
84 โรงเรียนบ้านบึงตาต้า หนองไร่ ปลวกแดง
85 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
86 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง 0813513549
87 โรงเรียนบ้านวังประดู่ แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
88 โรงเรียนบ้านหนองมะปริง แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
89 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
90 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ แม่น้ำคู้ ปลวกแดง
91 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง 038913135
92 โรงเรียนอนุบาลพรพิทยา เมืองระยอง
93 โรงเรียนวัดธงหงส์ กะเฉด เมืองระยอง
94 โรงเรียนบ้านไร่จันดี กะเฉด เมืองระยอง
95 โรงเรียนบ้านตะพุนทอง กะเฉด เมืองระยอง
96 โรงเรียนวัดแกลงบน กะเฉด เมืองระยอง
97 โรงเรียนบ้านสมานมิตร กะเฉด เมืองระยอง
98 โรงเรียนวัดยายดา ตะพง เมืองระยอง
99 โรงเรียนวัดตะพงนอก ตะพง เมืองระยอง
100 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ตะพง เมืองระยอง
101 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ตะพง เมืองระยอง
102 โรงเรียนอนุบาลมณีพิทักษ์ ตะพง เมืองระยอง
103 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ทับมา เมืองระยอง
104 โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม ทับมา เมืองระยอง 038021763-4, 0899383301, 0843621281
105 โรงเรียนกวงฮั้ว ท่าประดู่ เมืองระยอง
106 โรงเรียนสมคิดวิทยา ท่าประดู่ เมืองระยอง
107 โรงเรียนบ้านอนุบาล ท่าประดู่ เมืองระยอง
108 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ท่าประดู่ เมืองระยอง
109 โรงเรียนตรีวิทย์ศึกษา ท่าประดู่ เมืองระยอง
110 โรงเรียนระยองวิทยาคม ท่าประดู่ เมืองระยอง
111 โรงเรียนอนุบาลระยอง ท่าประดู่ เมืองระยอง
112 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน นาตาขวัญ เมืองระยอง 038 031024
113 โรงเรียนบ้านชะวึก นาตาขวัญ เมืองระยอง
114 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ นาตาขวัญ เมืองระยอง
115 โรงเรียนวัดน้ำคอก น้ำคอก เมืองระยอง
116 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง บ้านแลง เมืองระยอง
117 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง บ้านแลง เมืองระยอง
118 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระยอง
119 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ มาบตาพุด เมืองระยอง
120 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มาบตาพุด เมืองระยอง
121 โรงเรียนวัดตากวน มาบตาพุด เมืองระยอง
122 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา มาบตาพุด เมืองระยอง 038 -681478
123 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด มาบตาพุด เมืองระยอง
124 โรงเรียนวุฒินันท์ มาบตาพุด เมืองระยอง
125 โรงเรียนบ้านยายจั่น สำนักทอง เมืองระยอง
126 โรงเรียนวัดธรรมสถิต สำนักทอง เมืองระยอง
127 โรงเรียนบ้านสำนักทอง สำนักทอง เมืองระยอง (038) 634110
128 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองระยอง
129 โรงเรียนวัดมาบชลูด ห้วยโป่ง เมืองระยอง
130 โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า ห้วยโป่ง เมืองระยอง
131 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ห้วยโป่ง เมืองระยอง
132 โรงเรียนบ้านถม เชิงเนิน เมืองระยอง
133 โรงเรียนวัดเกาะกลอย เชิงเนิน เมืองระยอง
134 โรงเรียนอารีย์วัฒนา เชิงเนิน เมืองระยอง 038-622080
135 โรงเรียนวัดบ้านดอน เชิงเนิน เมืองระยอง
136 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ เชิงเนิน เมืองระยอง
137 โรงเรียนบ้านหนองจอก เชิงเนิน เมืองระยอง
138 โรงเรียนศิริพรระยอง เนินพระ เมืองระยอง
139 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เนินพระ เมืองระยอง
140 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เนินพระ เมืองระยอง
141 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง เนินพระ เมืองระยอง
142 โรงเรียนวัดเนินพระ เนินพระ เมืองระยอง
143 โรงเรียนวัดกรอกยายชา เนินพระ เมืองระยอง 0-3868-6682
144 โรงเรียนวัดหนองสนม เนินพระ เมืองระยอง
145 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ เพ เมืองระยอง (038) 651871
146 โรงเรียนอนันต์ศึกษา เพ เมืองระยอง 038-651534
147 โรงเรียนวัดในไร่ เพ เมืองระยอง
148 โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร เพ เมืองระยอง
149 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ เพ เมืองระยอง
150 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เพ เมืองระยอง
151 โรงเรียนบ้านเขายายชุม แกลง เมืองระยอง
152 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แกลง เมืองระยอง
153 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง แกลง เมืองระยอง
154 โรงเรียนวัดท่าเรือ แกลง เมืองระยอง