งานวิชาการ
คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center (อ่าน 33) 05 ก.ย. 65
ประกาศค่ามาตรฐาน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 49) 15 ส.ค. 65
SAR_โรงเรียนนิคมฯ4 ปี2564 (อ่าน 64) 16 ก.ค. 65
บันทึกขออนุมัติใช้แผน (อ่าน 118) 10 มิ.ย. 65
แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 120) 10 มิ.ย. 65
หัวแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 122) 10 มิ.ย. 65
ประกาศมาตรฐาน64 (อ่าน 210) 13 ส.ค. 64
sar_63 โรงเรียนนิคม4 (อ่าน 238) 13 ส.ค. 64
รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 507) 21 ส.ค. 63
ประกาศมาตรฐานการศึกษา 2563 (อ่าน 507) 21 ส.ค. 63
เอกสารธุรการชั้นเรียน อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3854) 04 พ.ค. 63
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน2561 (อ่าน 443) 05 มี.ค. 63
แบบฟอร์ม sar ครู ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 682) 05 มี.ค. 63