สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำ โรงเรียน   น้ำเงิน -  แดง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นลีลาวดี