รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4
753/6 หมู่ 1   ตำบลพนานิคม  อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เบอร์โทรศัพท์ 038017484 เบอร์แฟกส์ (038)017484


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :